2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • teknologisektorns tillväxtutsikter

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

Fakta om fonden

Fondens värde 144,0 Meur
Antalet andelsägare 458
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Lonza Group (CH) 4,0 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,9 %
ÅF Pöyry (SE) 3,1 %
Elekta (SE) 3,0 %
Siegfried Holding (CH) 3,0 %

5 största länderna

USA 16 %
Tyskland 15 %
Sverige 14 %
Danmark 14 %
Schweiz 12 %

Avkastning

1 mån 1,7 %
3 mån 10,3 %
6 mån 9,4 %
YTD 1,7 %
1 år 22,7 %
3 år 38,5 %
5 år 69,3 %
10 år 227,9 %
från start (14.9.1998) 455,7 %
från start p.a. 8,4 %

Branschfördelning

Hälsovård 49 %
Industrivaror och -tjänster 21 %
Material 11 %
Informationsteknik 10 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 6 %
Dagligvaror 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Lonza Group (CH) 4,0 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,9 %
ÅF Pöyry (SE) 3,1 %
Elekta (SE) 3,0 %
Siegfried Holding (CH) 3,0 %
GN Store Nord (DK) 2,9 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 2,9 %
Amadeus IT (ES) 2,8 %
Coloplast (DK) 2,7 %
Stryker Corp (US) 2,7 %

Landsfördelning

USA 16 %
Tyskland 15 %
Sverige 14 %
Danmark 14 %
Schweiz 12 %
Norge 8 %
Finland 7 %
Spanien 5 %
Storbritannien 4 %
Italien 2 %
Belgien 2 %
Nederländerna 1 %

Valutaexponering

EUR 33 %
USD 16 %
SEK 14 %
DKK 14 %
CHF 12 %
NOK 8 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 1,7 %
3 mån 10,3 %
6 mån 9,4 %
YTD 1,7 %
1 år 22,7 %
3 år 38,5 %
5 år 69,3 %
10 år 227,9 %
från start (14.9.1998) 455,7 %
från start p.a. 8,4 %

Standardav.

3 år 14,3 %
Från start 23,6 %

Sharpe

3 år 0,99
Från start 0,41

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.01.2020

Våra fonder