Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

Fakta om fonden

Fondens värde 107,9 Meur
Antalet andelsägare 432
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Pihlajalinna (FI) 6,7 %
Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Cavotec (SE) 5,6 %
Nederman Holding (SE) 4,8 %
Caverion (FI) 4,4 %

5 största länderna

Sverige 53 %
Finland 38 %
Norge 6 %
Danmark 1 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -1,5 % -0,9 %
3 mån 15,2 % 11,0 %
6 mån 18,2 % 12,9 %
YTD -1,5 % -0,9 %
1 år 23,3 % 23,7 %
3 år 6,9 % 31,6 %
5 år 43,9 % 81,3 %
10 år 206,7 % 229,6 %
från start (29.8.2006) 228,2 % 192,9 %
från start p.a. 9,3 % 8,5 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 41 %
Hälsovård 23 %
Informationsteknik 14 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 13 %
Dagligvaror 5 %
Material 2 %
Finans 1 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Pihlajalinna (FI) 6,7 %
Hexatronic Group (SE) 5,9 %
Cavotec (SE) 5,6 %
Nederman Holding (SE) 4,8 %
Caverion (FI) 4,4 %
Detection Technology (FI) 4,3 %
Kamux (FI) 4,2 %
Olvi (FI) 3,9 %
Robit (FI) 3,5 %
Rejlers (SE) 3,4 %

Landsfördelning

Sverige 53 %
Finland 38 %
Norge 6 %
Danmark 1 %

Valutaexponering

SEK 53 %
EUR 38 %
NOK 6 %
DKK 1 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -1,5 % -0,9 %
3 mån 15,2 % 11,0 %
6 mån 18,2 % 12,9 %
YTD -1,5 % -0,9 %
1 år 23,3 % 23,7 %
3 år 6,9 % 31,6 %
5 år 43,9 % 81,3 %
10 år 206,7 % 229,6 %
från start (29.8.2006) 228,2 % 192,9 %
från start p.a. 9,3 % 8,5 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Standardav.

3 år 14,5 %
Från start 20,2 %

Sharpe

3 år 0,17
Från start 0,46

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.01.2020

Våra fonder