Sustainable Europe

Beskrivning

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i europeiska företag som genom sina tjänster eller produkter:

  • Möjliggör en framtid med reducerade CO₂ utsläpp 
  • Möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av företag de kommande 20-30 åren. Vi är övertygade om att de bolag som uppfattas vara en del av lösningen, kommer att klara sig bättre relativt sett.
Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad fond med ca 25-30 innehav. Fonden är avsedd för investerare som är övertygade om att hållbara bolag kommer att vara framtidens vinnare.

Fondens namn och investeringsfokus ändrades den 19.5.2019. Tidigare gick fonden under namnet Fondita European Top Picks.

Fakta om fonden

Fondens värde 30,1 Meur
Antalet andelsägare 278
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Neste (FI) 5,8 %
Vestas Wind Systems (DK) 5,4 %
Verbund (AT) 3,8 %
Umicore (BE) 3,5 %
Signify (NL) 3,4 %

5 största länderna

Sverige 16 %
Tyskland 14 %
Finland 12 %
Holland 12 %
Norge 10 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,1 % -1,3 %
3 mån 11,5 % 3,5 %
6 mån 15,9 % 6,8 %
YTD 2,1 % -1,3 %
1 år 34,2 % 17,2 %
3 år 22,8 % 23,2 %
5 år 36,4 % 27,0 %
från start (19.5.2011) 86,5 % 83,6 %
från start p.a. 7,4 % N/A
(Index = MSCI Europe NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 53 %
Material 18 %
Informationsteknik 11 %
Kraftlösningar 10 %
Energi 6 %
Kassa 3 %

10 största innehav

Neste (FI) 5,8 %
Vestas Wind Systems (DK) 5,4 %
Verbund (AT) 3,8 %
Umicore (BE) 3,5 %
Signify (NL) 3,4 %
Alfen (NL) 3,2 %
ÅF Pöyry (SE) 3,2 %
Örsted (DK) 3,2 %
Befesa (DE) 3,2 %
Beijer Ref (SE) 3,1 %

Landsfördelning

Sverige 16 %
Tyskland 14 %
Finland 12 %
Holland 12 %
Norge 10 %
Danmark 9 %
Belgien 6 %
Frankrike 5 %
Spanien 5 %
Österrike 4 %
Irland 3 %
Storbritannien 3 %

Valutaexponering

EUR 60 %
SEK 16 %
NOK 10 %
DKK 9 %
GBP 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,1 % -1,3 %
3 mån 11,5 % 3,5 %
6 mån 15,9 % 6,8 %
YTD 2,1 % -1,3 %
1 år 34,2 % 17,2 %
3 år 22,8 % 23,2 %
5 år 36,4 % 27,0 %
från start (19.5.2011) 86,5 % 83,6 %
från start p.a. 7,4 % N/A
(Index = MSCI Europe NR EUR)

Standardav.

3 år 15,8 %
Från start 20,4 %

Sharpe

3 år 0,56
Från start 0,29

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.01.2020

Våra fonder