Kenneth Blomqvist

Portföljförvaltare

Kenneth är portföljförvaltare på Fondita sedan maj 2011. Kenneth har tidigare arbetat på Svenska Handelsbanken där han i 11 års tid förvaltat europeiska och nordiska aktiefonder. Kenneth fungerar som huvudförvaltare för Fondita European Micro Cap samt Fondita European Small Cap. Kenneth är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder