Tom Lehto

Portföljförvaltare

Tom är portföljförvaltare på Fondita sedan 2009. Tom var vd och fondförvaltare på Aktia Asset Management 1997-2009 och har närmare 30 års erfarenhet av den internationella kapitalmarknaden.  Tom fungerar som huvudförvaltare för vår globala temafond Fondita 2000+ och Fondita Healthcare. Tom är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder